Atelier Kunstnerforbundet

Web 1395

Gjennom det treårige pilotprosjektet Atelier Kunstnerforbundet vil nyetablerte kunstnere tilbys produksjonslokaler og et skreddersydd utviklingsprogram i Kunstnerforbundets egne lokaler i Oslo sentrum.

- Med Atelier Kunstnerforbundet ønsker vi å tilrettelegge for gode arbeidsforhold og se nærmere på hvordan Kunstnerforbundet kan bidra til å styrke kunnskapsutvekslingen mellom kunstnere, kuratorer og andre aktører i feltet, sier kurator i Kunstnerforbundet Kari Skippervold.

Det har i over hundre år foregått en kontinuerlig kunnskapsutveksling på tvers av ulike kunstneriske retninger og generasjoner i Kunstnerforbundet og ordningen søker å styrke dette positive kretsløpet.

- Målet med Atelier Kunstnerforbundet er frigi rom i bykjernen til produksjon av kunst og synliggjøre aspekter ved en kunstnerisk praksis som beveger seg utenfor rammene av en utstilling, sier Skippervold.

Prosjektet skal styrke koblingen mellom produksjonsleddet og kunnskapsformidlingen gjennom å skape rom for formidlingsinitiativer og samarbeid.

- De tre første kunstnerne er allerede invitert og flytter inn før sommeren. Ahmed Umar, Silje Linge Haaland og Pearla Pigao er nyetablerte, driftige og hardtarbeidende kunstnere som vi gleder oss vilt til å samarbeide med. Vi er også svært takknemlige for den entusiasmen alle samarbeidspartnerne så langt har vist dette pilotprosjektet og ser frem til å utvikle Atelier Kunstnerforbundet sammen med dem og kunstnerne, sier Skippervold.

Satsingen finansieres av Talent Norge, Sparebankstiftelsen DNB, Bildende Kunstneres Hjelpefond, Kunstnerforbundet og Fritt Ord.

Om Kunstnerforbundet
Kunstnerforbundet er en kunstnerstyrt, ikke-kommersiell visnings- og formidlingsinstitusjon med vekt på skiftende utstillinger av samtidskunst og kunsthåndverk fra hele landet. Galleriet er Norges eldste kunstnereide galleri og har hatt en solid posisjon i Norge siden det ble etablert i 1910 av kretsen rundt kunstneren Henrik Sørensen. Store internasjonale mønstringer med kunstnere som Picasso, Matisse, Taeuber-Arp og Cezanne, samt støtten fra etablerte norske kunstnere som bla Edvard Munch førte til at galleriet raskt ble regnet som et av byens viktigste visningsrom for kunst.

Galleriet arbeider med en målsetning om å bevare kontinuitet og mangfold og fremme nye impulser gjennom presentasjoner av ulike posisjoner på tvers av ulike generasjoner. Et utvalg av de mest toneangivende kunstnerne presenteres årlig med mål om å stimulere til engasjement og innsikt i samtidskunsten.

Om kunstnerne
Pearla Pigao (f. 1984, Lillesand) ble uteksaminert med mastergrad ved Kunsthøgskolen i Oslo våren 2017, der hun også tok sin Bachelorgrad ved avdelingen for tekstilkunst. Pigao transformerer lydstrukturer til taktile opplevelser i sine digitale håndvevde tekstilarbeider. Pigao ble for sitt avgangsarbeid tildelt Norske Kunsthåndverkeres studentpris og Kunst- og Håndverksprisen fra Fondet for Kunst- og Designstudenter, samt BKH stipend under Stipendutstillingen i Agder 2017. Pigao har allerede hatt flere utstillinger nasjonalt og internasjonalt, blant annet på Galleri Format (2017) og gjennom deltakelse i utstillingen Norwegian Presence, i regi av DOGA, Klubben og Norwegian Crafts under designuken i Milano i 2018. I 2018 ble hun tildelt 3-årig arbeidsstipend fra Kunsthåndtverkerenes fond.

Ahmed Umar (f. 1988) er en Norsk/Sudanesisk kunstner basert i Oslo. Umar kom til Norge som politisk flyktning i 2008 og gjennomførte sin mastergrad ved avdeling for Kunst og Håndverk fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2016. I sine verk arbeider han med å gjenoppbygge et narrativ omkring sin egen livshistorie, gjennom teknikker som skulptur, trykk, maleri og performance. Umar har deltatt på gruppeutstillinger i en rekke gallerier og museer, både nasjonalt og internasjonalt, blant annet ved FORMAT, Kunstnerforbundet, Kunstnernes Hus, Kulturhistorisk Museum i Oslo, ArtFair Suomi i Finland og Kunsthall Oslo. I 2017 ble Umar tildelt debutantprisen for hans installasjon Hijab (Annual protection) ved Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling. Arbeidet hans har blitt innkjøpt av institusjoner som Drammen Museum og Oslo Kommunes Kunstsamling. Umar deltar også aktivt i debatter som frontfigur i kampanjer for HIV-forebyggende behandlingen PrEP i Norge.

Silje Linge Haaland
(f. 1984, Fitjar) bor og arbeider i Oslo, arbeider med video, tekst, skulptur og koreografi. De siste årene har hun jobbet med et omfattende prosjekt med tittelen Hjernen er for nær munnen. Utført i det hun selv kaller desperasjons-animasjon, koreograferes bevegelser og rytmer inn i et skulpturelt billedspråk som fortsetter der ordene slutter. Linge Haaland er utdannet fra Gerrit Rietveld i Amsterdam, Kunstakademiet i Oslo og Städelschule i Frankfurt, våren 2018 avslutter hun et ettårig kurs på Skrivekunstakademiet i Bergen. Hun har de siste årene blant annet stilt ut på Podium (Oslo), GL-strand (København), Henie Onstad Kunstsenter (Asker) og Papay Gyro Nights i Tokyo. Kommende utstillinger er blant annet separatutstillinger på Kunstnerforbundet (Oslo), Blokk (Bergen) og Galleri K (Oslo).

Mer info
Kari Skippervold, kurator, Kunstnerforbundet, kari@kunstnerforbundet.no | www.kunstnerforbundet.no

Atelier kf copy
Talentnorge
Fritt ord liten
Bkh
Ak