Velkommen til kunstnersamtale med kunstneren Erlend Leirdal!

Eleirdal5035 ny

Torsdag 13. februar kl. 17

I utstillingen Heime tar Erlend Leirdal oss inn i en poetisk verden hvor små og store endringer i naturen belyses gjennom monumentale treskulpturer som tar hele overlyssalen i besittelse. Med titler som Etter uer med Arne og Dei sa han hadde vore i tropene utvides arbeidenes fortellinger ytterligere.

For Leirdal er forholdet mellom identitet og tilhørighet til natur og historie selve grunnpilaren for en praksis som er like politisk som den er poetisk. Gjennom treets skulpturelle potensiale belyser Leirdal spørsmål knyttet til tapt kunnskap, utenforskap og kampen om vår felles kulturelle arv.

Erlend Leirdal (f. 1964) er kunstner bosatt i Trondheim. Han har hatt en lang rekke utstillinger i inn og utland, senest ved visningssteder som Rian designmuseum (2018), Bomuldsfabriken (2017), Trøndelag senter for samtidskunst (2016), Galleri KRAFT (2016) og Liljewalchs Konsthall, Stockholm (2014). Arbeidene hans er innkjøpt av en rekke samlinger som blant andre Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, KODE, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Sørlandets Kunstmuseum, Norsk Kulturråd og Trondheim Kommune for å nevne noen. Leirdal har en omfattende utsmykkingsvirksomhet som blant annet inkluderer Tromsø Rådhus, Salten krematorium, Kongsvinger sentrum videregående skole og senest, skulpturinstallasjonen Stort og smått til Smaragdbygget på NTNU ved avdeling Campus Gjøvik.